Voor groot en klein
Voor kleine mensen, voor grote mensen.
Voor grote vragen, voor kleine vragen.
Voor kleine dromen, voor grote dromen.
Voor grote stappen, voor kleine stappen.
Voor kleine wonderen, voor grote wonderen.
Voor grote woorden, voor kleine woorden.

Na een tiental jaar in het onderwijs te hebben gewerkt startte ik in 2009 mijn praktijk Thee met Koekjes (www.theemetkoekjes.net). Ik werk voor en met kinderen, hun ouders en ik leid professionals op. Sinds het eerste begin van mijn eigen praktijk werkte ik graag buiten en speelden grote delen van mijn sessies zich buiten af. Zo werd natuurcoaching een heel natuurlijk onderdeel van mij en mijn werk. Naast het werken rond ontwikkelingsvraagstukken werk ik ook met volwassenen die zich herbezinnen op leven, relatie of loopbaan. Zoals een client eens zei; het is een praktijk ter levensverbetering.

Ik ontwikkel me lezend, lerend en levend steeds verder. Ik geloof dat het essentieel is om in beweging te blijven. Naast het plezier dat ik beleef aan deze ontwikkeling, zie ik het ook als natuurlijk onderdeel van mijn mooie werk.

Ik ben te vinden op Facebook, Instagram enĀ op Twitter onder Thee met Koekjes of Natascha Bruti .

Op Instagram en LinkedIn heet ik Natascha Bruti

De opleiding Jij Natuurlijk vormt een kroon op mijn werk tot nu toe en het vervult me met vreugde om anderen te inspireren de natuur te ontdekken en integreren in hun werk en leven.

zo zie ik er uit op deze foto

Leave a Reply