Wij komen voort uit natuur en zijn onlosmakelijk verbonden met de natuurlijke wereld en al de wetmatigheden en cycli die daarin hun plek hebben. Onze band met de natuur is van levensbelang. Dat is zo geweest sinds het ontstaan van de eerste mens en dat is nog steeds het geval. Alleen herinneren we het ons steeds minder doordat we wat afstand hebben gekregen tot de natuur, haar natuurlijke ritmes en wijsheden.
Door met ontspannen aandacht en op rustig tempo door de natuur te bewegen herinneren we ons weer de oeroude verbinding en kunnen we vanzelf inspiratie, inzicht, rust en wijsheid hervinden.
Op een aandachtige manier in de natuur zijn, verwondering voelen en de weldadige rust toelaten dragen bij aan een gevoel van levendigheid en ontspanning.
Tijdens een Natural Mindfulness wandeling ben je met een kleine groep buiten. Langzaam en bewust wandelend kun je ontvankelijk zijn voor de zintuigelijke indrukken van de omgeving. Omdat de natuur een oude bekende is van ons, dragen die indrukken juist bij aan rust en ontspanning. Anders dan de vele zintuigelijke indrukken die in ons dagelijks leven en werk voorbijkomen en doorgaans geen ontspannende en verkwikkende uitwerking hebben.
We wandelen samen, maar er zijn ook momenten waarop je een tijdje op jezelf bent. We delen soms iets, maar zijn meestal stil. Het is moeilijk in woorden uit te leggen. Kom het liever beleven.

Je kunt eens meewandelen en misschien ontdek je wel dat je zelf ook natural mindfulness guide wilt worden. Jij Natuurlijk is geaccrediteerd door het IMMA en er zijn verschillende mogelijkheden zelf guide te worden. Door het volgen van het Jij Natuurlijk Jaar kun je het internationaal geaccrediteerde certificaat krijgen.