Rust als basis

Om iets te kunnen verwerken of te begrijpen is er rust nodig. Na een inspanning volgt natuurlijkerwijs ontspanning. Als er indruk op indruk op indruk volgt zonder deze indrukken rustig te verwerken, raak je uit balans. De natuur kan enorme inspanningen leveren, maar rust ook uit. Rusten en ontspannen, is daar eigenlijk een handleiding voor? De natuur doet het ons perfect voor. Welke activiteiten op jouw dag zijn allemaal als een inademing, en wanneer adem je uit? Pas na rust ontstaat weer ruimte voor iets nieuws. En het nieuwe kan pas eigen worden als het even kan rusten. Daarom zoeken we deze dag naar wat rust en ontspanning is, hoe…
Read More

Wat laat je los? Wat neem je mee?

Bomen en planten laten in deze periode hun vruchten los. Dat is geen keuze, dat is de natuur. Andere levende wezens profiteren van deze oogst. Loslaten, vasthouden. Plukken, laten liggen. Deze tijd is een ware rijkdom om in de natuur geïnspireerd te raken rond deze thema's. Wat is afgerond. Wat kun je loslaten om met minder ballast een nieuwe periode in te gaan. En wat wens je mee te nemen. Deze dag markeerde voor de  Kelten een nieuw begin. Hoe kan de natuur je inspireren tot en nieuw begin? Een dag om stil te staan en in beweging te komen rond loslaten, opnieuw beginnen en verwerking van verlies.
Read More

Wat licht er in het donker?

"Ik ben niet bang voor de boze wolf, 'k ben niet bang, 'k ben niet bang. Ben niet bang voor de boze wolf. Ben niet bang."   Bijna iedereen heeft de regels uit  het kinderliedje wel eens gehoord.  Kinderen zingen dit overdag lachend, maar 's nachts in het donker is er de angst voor de wolf. De angst voor het donker. Ook voor het donker in zichzelf.  Donker en licht. Ze geven elkaars bestaansrecht. Zonder licht geen donker. Zonder donker geen licht.  In de winter viert het donker zijn piek. En in de winter keert ook het licht terug.  Hoe kun je de metaforen donker en licht natuurlijk inzetten. Wat…
Read More

Natuurlijk verbonden

In de natuur staat alles met alles met elkaar in verbinding. In de natuur hoort alles er bij en is alles even belangrijk. Er is een wezenlijke beweging tussen geven en nemen en alles heeft een plek in de grotere orde. Wij zijn ook allemaal onderdeel van een groter systeem. Een familie, een school, een team, een cultuur...En hierin bestaan geschreven en ongeschreven regels. Net als zwaartekracht is het onzichtbaar, maar valt en staat alles er bij. Vanuit verbondenheid met jezelf kun je een gezonde verbondenheid aangaan met alles wat om je heen is en bij jou hoort. Hoe breng je deze thema's natuurlijk aan bod? Welke vaste principes gelden…
Read More

Een veilige plek.

Deze dag vind plaats bij Praktijk de Weide in Helmond. Judith Engelhart en Natascha Bruti zullen deze dag met de deelnemers onderzoeken wat veiligheid en een eigen plek betekenen. Er wordt veel gesproken over veiligheid. Een veilig thuis, een veilige school, een veilige coach, een veilige werkomgeving. En het is goed dat we daar zo mee bezig zijn. Maar wat voor de een veilig is, is voor de ander onveilig. Door deze verschillende belevingen rond veiligheid wordt ook wel eens een grens overschreden. Deze dag praten we, oefenen we en ontdekken we wat veiligheid en grenzen zijn. Hoe je daar in praktijk mee om gaat en hoe je veiligheid en…
Read More