Inspiratiedagen natuurcoaching

Jij Natuurlijk Inspiratiedagen Op dit moment zijn er geen inspiratiedagen geagendeerd. Mocht je een groepje van 5-8 personen bij elkaar krijgen dan kunnen onderstaande dagen op aanvraag plaatsvinden. Ontwikkeling, een natuurlijke weg Deze dag verdiepen we ons vanuit coachend perspectief in ontwikkelingslijnen en ontwikkelingsfases. Wat is een natuurlijk verloop van ontwikkeling, wat hoort bij de verschillende fases. Geen les uit het boekje, maar belevend en nuchter onderzoeken hoe het zit zodat jij vanuit doorleefde wijsheid ouders kunt bijstaan om gedrag in perspectief te plaatsen. Want pas als je hoe een fase van nature is, kun je zien of gedrag passend of afwijkend is. Kennis en inzicht betreffende ontwikkeling is essentieel…
Read More