Bomen en planten laten in deze periode hun vruchten los. Dat is geen keuze, dat is de natuur. Andere levende wezens profiteren van deze oogst.
Loslaten, vasthouden. Plukken, laten liggen. Deze tijd is een ware rijkdom om in de natuur geïnspireerd te raken rond deze thema’s.
Wat is afgerond. Wat kun je loslaten om met minder ballast een nieuwe periode in te gaan. En wat wens je mee te nemen.
Deze dag markeerde voor de  Kelten een nieuw begin.
Hoe kan de natuur je inspireren tot en nieuw begin?
Een dag om stil te staan en in beweging te komen rond loslaten, opnieuw beginnen en verwerking van verlies.
image