Jouw Privacy bij Thee met Koekjes

Privacyverklaring Thee met Koekjes
 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Natascha Bruti, eigenaresse van Thee met Koekjes, gevestigd in Scheveningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50465910.
 Persoonsgegevens - Waarom ik jouw gegevens bewaarJouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn…
Read More

Algemene voorwaarden

Thee met Koekjes Haarlemsestraat 18 2587RA Den Haag kvk-nr: 50465910 Algemene voorwaarden Thee met Koekjes. Definities van de woorden ik, jij en diensten. In dit document staat 'ik/mijn' voor Natascha Bruti, eigenaar van Thee met Koekjes. De woorden 'jij/jouw/je' staan voor wie een dienst af wil nemen bij Thee met Koekjes. Jij Natuurlijk, Optima Forma, NamasThee met Koekjes yoga , Club Geluk en Heel je Verhaal zijn onderdeel van Thee met Koekjes. Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals coaching en supervisie, scholing, yoga en tekstschrijven. Offertes en prijsaanvraag. Je bent ten alle tijden vrij een kosteloze offerte of prijsaanvraag op te vragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht…
Read More

Inspiratiedagen natuurcoaching

Jij Natuurlijk Inspiratiedagen Op dit moment zijn er geen inspiratiedagen geagendeerd. Mocht je een groepje van 5-8 personen bij elkaar krijgen dan kunnen onderstaande dagen op aanvraag plaatsvinden. Ontwikkeling, een natuurlijke weg Deze dag verdiepen we ons vanuit coachend perspectief in ontwikkelingslijnen en ontwikkelingsfases. Wat is een natuurlijk verloop van ontwikkeling, wat hoort bij de verschillende fases. Geen les uit het boekje, maar belevend en nuchter onderzoeken hoe het zit zodat jij vanuit doorleefde wijsheid ouders kunt bijstaan om gedrag in perspectief te plaatsen. Want pas als je hoe een fase van nature is, kun je zien of gedrag passend of afwijkend is. Kennis en inzicht betreffende ontwikkeling is essentieel…
Read More

Gelukkig.

Geluk. Kilometers en kilometers boeken zijn er over geschreven. De essentie van geluk wordt door velen gezocht en geprobeerd te vangen. Deskundigen en goeroes beloven het je als je maar die ene weg bewandelt. Of als je maar dit of dat loslaat. Maar een waar recept voor geluk is nog niet gevonden. Het recept voor geluk is voor ieder mens anders. Een beetje van dit en een snufje van dat. Een lepeltje zus en een mespunt zo. Heeft de een baat bij een soeplepel vrijheid, de ander heeft er een snufje van nodig. Die is meer gebaat bij een soeplepel structuur. De zoektocht maar geluk en wat het inhoudt is…
Read More

Rust als basis

Om iets te kunnen verwerken of te begrijpen is er rust nodig. Na een inspanning volgt natuurlijkerwijs ontspanning. Als er indruk op indruk op indruk volgt zonder deze indrukken rustig te verwerken, raak je uit balans. De natuur kan enorme inspanningen leveren, maar rust ook uit. Rusten en ontspannen, is daar eigenlijk een handleiding voor? De natuur doet het ons perfect voor. Welke activiteiten op jouw dag zijn allemaal als een inademing, en wanneer adem je uit? Pas na rust ontstaat weer ruimte voor iets nieuws. En het nieuwe kan pas eigen worden als het even kan rusten. Daarom zoeken we deze dag naar wat rust en ontspanning is, hoe…
Read More

Wat laat je los? Wat neem je mee?

Bomen en planten laten in deze periode hun vruchten los. Dat is geen keuze, dat is de natuur. Andere levende wezens profiteren van deze oogst. Loslaten, vasthouden. Plukken, laten liggen. Deze tijd is een ware rijkdom om in de natuur geïnspireerd te raken rond deze thema's. Wat is afgerond. Wat kun je loslaten om met minder ballast een nieuwe periode in te gaan. En wat wens je mee te nemen. Deze dag markeerde voor de  Kelten een nieuw begin. Hoe kan de natuur je inspireren tot en nieuw begin? Een dag om stil te staan en in beweging te komen rond loslaten, opnieuw beginnen en verwerking van verlies.
Read More

Wat licht er in het donker?

"Ik ben niet bang voor de boze wolf, 'k ben niet bang, 'k ben niet bang. Ben niet bang voor de boze wolf. Ben niet bang."   Bijna iedereen heeft de regels uit  het kinderliedje wel eens gehoord.  Kinderen zingen dit overdag lachend, maar 's nachts in het donker is er de angst voor de wolf. De angst voor het donker. Ook voor het donker in zichzelf.  Donker en licht. Ze geven elkaars bestaansrecht. Zonder licht geen donker. Zonder donker geen licht.  In de winter viert het donker zijn piek. En in de winter keert ook het licht terug.  Hoe kun je de metaforen donker en licht natuurlijk inzetten. Wat…
Read More

Natuurlijk verbonden

In de natuur staat alles met alles met elkaar in verbinding. In de natuur hoort alles er bij en is alles even belangrijk. Er is een wezenlijke beweging tussen geven en nemen en alles heeft een plek in de grotere orde. Wij zijn ook allemaal onderdeel van een groter systeem. Een familie, een school, een team, een cultuur...En hierin bestaan geschreven en ongeschreven regels. Net als zwaartekracht is het onzichtbaar, maar valt en staat alles er bij. Vanuit verbondenheid met jezelf kun je een gezonde verbondenheid aangaan met alles wat om je heen is en bij jou hoort. Hoe breng je deze thema's natuurlijk aan bod? Welke vaste principes gelden…
Read More

Een veilige plek.

Deze dag vind plaats bij Praktijk de Weide in Helmond. Judith Engelhart en Natascha Bruti zullen deze dag met de deelnemers onderzoeken wat veiligheid en een eigen plek betekenen. Er wordt veel gesproken over veiligheid. Een veilig thuis, een veilige school, een veilige coach, een veilige werkomgeving. En het is goed dat we daar zo mee bezig zijn. Maar wat voor de een veilig is, is voor de ander onveilig. Door deze verschillende belevingen rond veiligheid wordt ook wel eens een grens overschreden. Deze dag praten we, oefenen we en ontdekken we wat veiligheid en grenzen zijn. Hoe je daar in praktijk mee om gaat en hoe je veiligheid en…
Read More