Jouw Privacy bij Thee met Koekjes

Privacyverklaring Thee met Koekjes
 Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Natascha Bruti, eigenaresse van Thee met Koekjes, gevestigd in Scheveningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50465910.
 Persoonsgegevens - Waarom ik jouw gegevens bewaarJouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn…
Read More

Gelukkig.

Geluk. Kilometers en kilometers boeken zijn er over geschreven. De essentie van geluk wordt door velen gezocht en geprobeerd te vangen. Deskundigen en goeroes beloven het je als je maar die ene weg bewandelt. Of als je maar dit of dat loslaat. Maar een waar recept voor geluk is nog niet gevonden. Het recept voor geluk is voor ieder mens anders. Een beetje van dit en een snufje van dat. Een lepeltje zus en een mespunt zo. Heeft de een baat bij een soeplepel vrijheid, de ander heeft er een snufje van nodig. Die is meer gebaat bij een soeplepel structuur. De zoektocht maar geluk en wat het inhoudt is…
Read More

Rust als basis

Om iets te kunnen verwerken of te begrijpen is er rust nodig. Na een inspanning volgt natuurlijkerwijs ontspanning. Als er indruk op indruk op indruk volgt zonder deze indrukken rustig te verwerken, raak je uit balans. De natuur kan enorme inspanningen leveren, maar rust ook uit. Rusten en ontspannen, is daar eigenlijk een handleiding voor? De natuur doet het ons perfect voor. Welke activiteiten op jouw dag zijn allemaal als een inademing, en wanneer adem je uit? Pas na rust ontstaat weer ruimte voor iets nieuws. En het nieuwe kan pas eigen worden als het even kan rusten. Daarom zoeken we deze dag naar wat rust en ontspanning is, hoe…
Read More

Wat laat je los? Wat neem je mee?

Bomen en planten laten in deze periode hun vruchten los. Dat is geen keuze, dat is de natuur. Andere levende wezens profiteren van deze oogst. Loslaten, vasthouden. Plukken, laten liggen. Deze tijd is een ware rijkdom om in de natuur geïnspireerd te raken rond deze thema's. Wat is afgerond. Wat kun je loslaten om met minder ballast een nieuwe periode in te gaan. En wat wens je mee te nemen. Deze dag markeerde voor de  Kelten een nieuw begin. Hoe kan de natuur je inspireren tot en nieuw begin? Een dag om stil te staan en in beweging te komen rond loslaten, opnieuw beginnen en verwerking van verlies.
Read More

Wat licht er in het donker?

"Ik ben niet bang voor de boze wolf, 'k ben niet bang, 'k ben niet bang. Ben niet bang voor de boze wolf. Ben niet bang."   Bijna iedereen heeft de regels uit  het kinderliedje wel eens gehoord.  Kinderen zingen dit overdag lachend, maar 's nachts in het donker is er de angst voor de wolf. De angst voor het donker. Ook voor het donker in zichzelf.  Donker en licht. Ze geven elkaars bestaansrecht. Zonder licht geen donker. Zonder donker geen licht.  In de winter viert het donker zijn piek. En in de winter keert ook het licht terug.  Hoe kun je de metaforen donker en licht natuurlijk inzetten. Wat…
Read More

Natuurlijk verbonden

In de natuur staat alles met alles met elkaar in verbinding. In de natuur hoort alles er bij en is alles even belangrijk. Er is een wezenlijke beweging tussen geven en nemen en alles heeft een plek in de grotere orde. Wij zijn ook allemaal onderdeel van een groter systeem. Een familie, een school, een team, een cultuur...En hierin bestaan geschreven en ongeschreven regels. Net als zwaartekracht is het onzichtbaar, maar valt en staat alles er bij. Vanuit verbondenheid met jezelf kun je een gezonde verbondenheid aangaan met alles wat om je heen is en bij jou hoort. Hoe breng je deze thema's natuurlijk aan bod? Welke vaste principes gelden…
Read More

natuurtalent

In de Gelderse Achterhoek ligt Dinxperlo. En in Dinxperlo vind je Hartpad. Een paradijselijke plek waar Heidy en Benno Mallee wonen en werken. Samen met hun paarden, ezels, honden, katten en kippen. Deze dag zullen Natascha Bruti en Heidy Mallee de 'Jij Natuurlijk' inspiratiedag samen met de deelnemers vormgeven rondom 'natuurlijke talenten en kwaliteiten'. Talenten, kwaliteiten, vaardigheden. Ongetwijfeld werk je ermee, maar kun je er écht wijs uit? Wat is jouw sleutel naar jouw mogelijkheden en naar de mogelijkheden van de ander? Wat is jouw natuurlijke gave en hoe kun je zo zuiver waarnemen dat je het potentieel in de ander kunt zien en spiegelen? De natuur, de TalentenToolBox, de…
Read More

Van waakvlam tot vuur.

"It's better to burn out than to fade away." Deze legendarische woorden uit een lied van Neil Young lijken de leidende gedachte te zijn in onze samenleving. Ons innerlijk vuur kan branden, kan laaien en kan op een laag pitje staan. Het kan zelfs voelen of het uitgeblazen is. Dan is er niet meer de vanzelfsprekende energie om dingen te doen. En dat kan soms een prima signaal zijn om een nieuw evenwicht te vinden. Want in essentie is uit balans zijn de oorzaak van burnout en overspannenheid. Deze dag buigen we ons over de vraag waar 'gezonde' stress vervormt tot stress die ziek maakt. In de natuur maken we…
Read More

In rondjes denken.

Ons hoofd is rond zodat ons denken van richting veranderen kan. Rainer Maria Rilke Wij kunnen alle richtingen op denken. Gedachten reiken soms buiten de kaders of jagen elkaar na in grote vaart. Buitelende gedachten in je hoofd die je creatief maken. Of moe. Gedachten die in rondjes draaien.Deze dag gaat over rond denken. Over processen die een begin en eind hebben en tegelijk eeuwig doorgaan. Wanneer je denkt aan de kringloop van het jaar, de ontwikkeling van een plant, dier of mens valt op dat er natuurlijke fases zijn die elkaar opvolgen. Deze fases gelden voor alles wat leeft en zich ontwikkelt. Dus ook voor een vraag, een relatie,…
Read More